Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Profiel

Aanpak

De materie is vaak complex, vol dilemma’s en paradoxen. Vereenvoudiging is prettig maar het heeft geen zin te vluchten in simplisme. Het veld is veelal verdeeld, met een hoog politiek gehalte. Bescheidenheid en creativiteit zijn geboden. Dat geldt voor bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders. Er is geen kant en klaar recept. Het een kwestie van eerst denken, dan doen.

In mijn aanpak zoek ik de balans tussen inhoud, vorm en proces.
Waar hebben we het over? Hoe gaan we er mee om? Hoe zorgen we voor voortgang? Hoe borgen we resultaat?

De inhoud van mijn werkveld bestaat grofweg uit de volgende thema's:
•  vakmanschap en beroepsidentiteit in de sector
•  dynamiek van ontwikkelingen in markt, maatschappij en technologie
•  loopbanen, leerwegen en mobiliteit
•  kennisstromen in leveringskanalen van producent naar eindgebruiker
•  opleidingsaanbod: wat is er c.q. moet er zijn voor wie?
•  transparantie en structuur in organisatie en financiering

De vorm is meestal een mix van methoden en technieken waarbij betrokkenheid en invloed van stakeholders goed tot hun recht komen.

Het proces is een kwestie van evenwicht bewaren tussen draagvlak en daadkracht, tussen onderhandeling en sturing, tussen voorspellen en beïnvloeden, tussen initiatief en reactie, tussen ontwikkeling en uitvoering.

Trajecten beginnen met een goed gesprek over uw wensen, problemen en dergelijke. Ik probeer daar een aanbod op te formuleren. In mijn offertes maak ik mijn inbreng graag zo concreet mogelijk: Wat gaan we doen? Wat kost het? Wat levert het op? Alleen als ik toegevoegde waarde kan bieden en u die als zodanig herkent, doen we zaken.

Voor voorbeelden van opdrachten kunt u verder kijken op de pagina opdrachtgevers.