Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Stu(de)ren op ontwikkeling

Uitdagingen in sectorale scholing

Nederland verliest aan concurrentie­kracht als werknemers onvoldoende en ongericht worden geschoold. Het belang is duidelijk maar de materie is taai en complex. Sociale partners en overheden zouden het scholingsthema minder politiek en meer inhoudelijk kunnen benaderen, zo concludeer ik samen met Maarten Sprengers in ons boek Stu(de)ren op ontwikkeling; 6 perspectieven op een Leven lang leren.

 
Het boek bundelt de rijke oogst van een collegereeks waarin twaalf wetenschappers en praktijkdeskundigen de verschillende gezichtspunten belichten: Eerst vanuit de belangen en posities van de 3 primaire partijen en vervolgens vanuit 3 randvoorwaardelijke aspecten.
  1. de bedrijven (dr. Willem de Lange en drs. Cas Hoogbergen)
  2. de werknemers (dr. Rob Gründemann en Frans Kokke)
  3. het onderwijs (prof. dr. Marc Vermeulen en Hans van Nieuwkerk)
  4. organisatie (drs. Frans Soeterbroek en Jaap Hillmann)
  5. financiering (prof. dr. Jules Theeuwes en dr. Willem Houtkoop)
  6. collectief leervermogen (Rob Poell en Maarten Sprengers)
Het resultaat is een gemeenschappelijk referentiekader voor beleid en activiteiten; een handreiking voor bestuurders en beleidsmakers die het verschil willen maken in de aansluiting tussen werken en leren.
 
Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: is employability een gedeeld belang? Hoe is het om veroordeeld te zijn tot ‘levenslang leren’? Is de mammoettanker onderwijs überhaupt te sturen? Welke rol kunnen sociale partners, opleidingsfondsen en kenniscentra spelen?
 
Volgens alle inleiders is een ‘Leven lang leren’ van essentieel belang. Aandacht voor permanente educatie, flexibele inzetbaarheid en mobiliteit van mensen is hard nodig om het hoofd te bieden aan de structurele krapte op de arbeidsmarkt en de steeds snellere veranderingen in techniek en maatschappij. Het lijkt echter alsof die urgentie niet gevoeld wordt door de direct betrokkenen; de bedrijven en hun werknemers. Onderwijs en sociale partners zijn wél doordrongen van de urgentie, maar ze hebben nog geen gemeen­schappelijke agenda en schieten tekort in het leveren van maatwerk voor de direct betrokkenen.
 
Volgens ons is er een wereld te winnen als overheden, werkgevers en werknemers bereid zijn om een ‘Leven lang leren’ te zien als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waarin de ontwikkeling van vakmanschap centraal staat. Dat vraagt om een sectorale aanpak vanuit beroepsinhoudelijke betrokkenheid.
 
Stu(de)ren op ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het procesmanagement MBO 2010 en De Haagse Hogeschool.
 
Het boekje met ISBN 978-90-79537-04-4 is te bestellen door het overboeking van € 19,50 op banknummer 442537417 ten name van Marktmonitor BV in Woerden, onder vermelding van ‘Studeren op ontwikkeling’ en uw adresgegevens