Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Profiel

Achtergrond en ervaring

Nico In mijn werk leerde ik vanuit verschillende perspectieven kijken naar de ontwikkeling van mensen en bedrijven.

•  als leerling en werknemer
•  als trainer/docent
•  als onderwijsontwikkelaar
•  als beleidsmedewerker
•  als opleidingsmanager
•  als bestuurder

Werkend voor verschillende organisaties in wisselende rollen, ontwikkelde ik een eigen kijk op educatie en innovatie en werd ik specialist in een branchegewijze aanpak van arbeidsmarkt- en ontwikkelingsvraagstukken (in het MKB).

Naast de inhoudelijke kant van beroep en onderwijs kreeg ik steeds meer oog voor de randvoorwaarden.
1.  procesmanagement (dynamiek, fasering en tempo)
2.  organisatie (politiek, draagvlak en daadkracht)
3.  financiering (fondswerving, transparantie en verantwoording)
4.  communicatie (bezieling, expressie en beeldvorming)