Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Aanbod

Publicaties

Stu(de)ren op ontwikkeling, 6 perspectieven op 'een Leven lang leren'

De rijke oogst van de gelijknamige collegereeks die ik samen met Frans Meijers organiseerde op De Haagse Hogeschool heb ik samen met Maarten Sprengers gebundeld in een handig boekje, een referentiekader voor bestuurders en beleidsmakers die het verschil willen maken in de aansluiting tussen werken en leren.

Van egaliseren naar ontwikkelen: opleidingsfondsen als lerende organisaties’, TVA 2005-21, nr 3
Dit artikel schreef ik samen met Frans Meijers en Maarten Sprengers. Het werd uitgeroepen tot beste artikel in 2005 door het Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken.

  > Download artikel

(Zie ook ‘Opleiding of ontwikkeling? Opleidingsfondsen tussen egalisatie en durfkapitaal' in handboek effectief opleiden 40/259 juni 2006 of engelse versie ‘More vocational training trough equalisation of costs? An analysis of a training and development fund in the Netherlands’ in HRD international vol 9 no 1, 5-24 maart 2006)

Brancheplattegrond brengt loopbanen en leerwegen in kaart’ Opleiding & Ontwikkeling, 2005 nr 7/8
Hierin schets ik, samen met Maarten Sprengers, een manier van kijken naar en verbeelden van een branche of sector die greep geeft op onderwijs- en mobiliteitsbeleid.

  > Download artikel