Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

SkillsManager

Grip op vakmanschap en professionele groei

De SkillsManager is een internettoepassing om branches, bedrijven en medewerkers grip te geven op de ontwikkelingen in hun vakgebied.

De SkillsManager
•  brengt in beeld wat een vakman of -vrouw moet kennen en kunnen
•  stelt mensen in staat hun prestaties te vergelijken met de norm
•  helpt met het vinden van het juiste onderwijs om bij te blijven
•  geeft zicht op passende functies die verwant zijn aan het eigen profiel

Kortom, de SkillsManager legt de link tussen professioneel gedrag, innovatieve ontwikkelingen en onderwijs en geeft daarmee grip op vakmanschap. De SkillsManager is niet alleen een instrument voor medewerker en bedrijf maar ook voor de branche. Het instrument geeft voeding voor kennismanagement in het leveringskanaal van producent tot eindgebruiker en laat zien of en in hoeverre innovaties worden opgenomen in beroeps- en onderwijsprofielen.

Wilt u meer over de SkillsManager? lees dan de
brochure of neem contact met ons op.