Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Brancheplattegrond

Loopbanen en leerwegen in kaart

Iedere zichzelf respecterende gemeente heeft een overzichtsplattegrond die mensen de weg wijst door de straten. Met die plattegrond maakt de gemeente zichzelf transparant voor de bezoekers.

Bedrijfssectoren hebben behoefte aan een vergelijkbare herkenbaarheid voor schoolverlaters en werkzoekenden. Zij willen zicht op beroepen en loopbaanmogelijkheden. Bovendien biedt een brancheplattegrond de zittende werknemers in de bedrijven zicht op hun eigen plek in de sector en ontwikkelingskansen met het daarvoor beschikbare onderwijs.

Heeft u een helder beeld van de sector die u bedient?
Heeft u helder zicht op (logische) loopbanen en leerwegen in uw branche?
Geldt dat ook voor schoolverlaters en werkzoekenden, voor bedrijven en hun werknemers?

Zoniet, neem contact met ons op voor een nadere kennismaking.

Lees het artikel over de brancheplattegrond voor meer informatie.