Nico van den Berg Beleids- en Personeelsontwikkeling

Netwerk

Werk- en opdrachtgevers

KOC (2007)

Voor het kennis- en ontwikkelingscentrum voor de schoonheidsverzorging in Nederland doe ik een 'koersonderzoek'. In overleg met stakeholders en smaakmakers uit de sector ontwikkel ik een strategische beleidsagenda voor de middellange termijn c.q. een blauwdruk voor de onderwijsinfrastructuur van de branche.


OOM (2006/2007)

Voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking in Nederland ontwikkelde ik een brancheplattegrond. De enorme variatie in beroepen en bedrijven kreeg een logische en herkenbare plaats in het geheel.
Op basis van deze driedimensionale weergave van de branche wordt momenteel gewerkt aan een digitaal loopbaankompas ter ondersteuning van de employability en mobiliteit van werknemers in de sector.

Haagse Hogeschool (2006/2007)

In samenwerking met Frans Meijers, lector pedagogiek van de beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool ontwikkelde ik de Collegereeks “Stu(de)ren op ontwikkeling”, een serie van zes bijeenkomsten over sectoraal beleid voor arbeidsmarkt en onderwijs.

Woonwerk (2006)

Voor het opleidingsfonds van de Woonbranche fungeerde ik als sparringpartner bij de uitwerking van een projectplan en de partnerselectie voor ontwikkeling van een ambitieus E-learningproject.

HIBIN (2002-2007)

Als opleidingsmanager bij deze brancheorganisatie voor de professionele handel in bouwmaterialen was ik secretaris van de Commissie Vakopleiding. Ik ontwierp een brancheplattegrond voor de sector en was verantwoordelijk voor de vernieuwbouw van het opleidingshuis, het kennismanagement van fabrikant tot eindgebruiker en instrumentontwikkeling voor competentiemanagement (zie ook SkillsManager)

Kenteq/OTIB (1994-2001)

Voor het Kenniscentrum voor technisch vakmanschap (destijds SOI/Intechnium) was ik beleidssecretaris/accountmanager. Ik ondersteunde de opleidings- en ontwikkelingsfondsen van de installatie- en koudetechniek (OLC/SKO). De functie ging bij de ontvlechting van kenniscentrum (nu Kenteq) en fondsen (nu OTIB) over in de rol van (senior) beleidsmedewerker personeelsontwikkeling.
In dat kader was ik verantwoordelijk voor:
•  de uitkeringsregimes
•  ontwikkeling regionale infrastructuur en
•  de samenwerking met het reguliere beroepsonderwijs

CINOP (1990-1993)

Voor het centrum innovatie van opleidingen (destijds PCBB/CIBB) deed ik projectmanagement, evaluatieonderzoek en productontwikkeling voor specifieke doelgroepen (allochtonen en gehandicapten) op het gebied van intake en begeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.